kỉ niệm 132 năm sinh nhật bác

Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã hiến dâng cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng và cho dân tộc Việt Nam. Người để lại cho các thế hệ hôm nay và mai sau một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống hết sức sáng ngời.

Hằng năm cứ tới dịp tháng 5 là toàn thể nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế tổ chức kỷ niệm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19.5.1890 – 19.5.2022).

 

Sinh ra trong gia đình nhà nho yêu nước, tại làng Hoàng Trù, xã Chung Cự nay thuộc xã Kim Liên, H.Nam Đàn (Nghệ An), với tinh thần yêu nước nồng nàn, thương dân sâu sắc, ngày 5.6.1911, người thanh niên Nguyễn Tất Thành lên đường sang phương Tây, mang theo mình một khát vọng cháy bỏng tìm đường cứu nước, giải phóng nước nhà thoát khỏi ách nô lệ của thực dân, đế quốc. Sau 30 năm bôn ba, hoạt động cách mạng với tên gọi là Nguyễn Ái Quốc, năm 1941, Người đã trở về nước để trực tiếp lãnh đạo cuộc đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc. Ngày 2.9.1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh qua đời, để lại muôn vàn tiếc thương cho toàn Đảng, dân tộc Việt Nam và nhân dân thế giới. Người đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang với những cống hiến xuất sắc cho dân tộc và cho nhân loại tiến bộ. Tên tuổi và sự nghiệp của Người còn mãi với non sông đất nước ta; sống mãi trong lòng dân tộc ta và trong trái tim nhân loại.

 

Cùng với sự lãnh đạo sáng suốt tài tình của Người, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã đồng lòng, chung sức làm nên những chiến thắng vang dội trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập cho Tổ quốc, kết thúc bằng cuộc tổng tiến công nổi dậy mùa Xuân năm 1975, đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh đã giành thắng lợi hoàn toàn đưa Tổ quốc ta về một mối; mở ra một kỷ nguyên mới: Độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội.

 

 

Tuy Bác đã đi xa, nhưng Người để lại cho Đảng ta, nhân dân ta, các thế hệ hôm nay và mai sau một di sản tư tưởng vô cùng quý báu; một tấm gương đạo đức và phong cách, lối sống sáng ngời.

 

Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Bác Hồ năm nay là dịp để mỗi chúng ta bày tỏ tình cảm; lòng biết ơn sâu sắc tới Bác Hồ kính yêu. Đây là dịp để người dân Việt Nam tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của Người để mang lại tự do; hạnh phúc cho dân tộc.

 

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước, hội nhập với thế giới, tư tưởng Hồ Chí Minh vẫn mãi mãi soi đường cho dân tộc Việt Nam tiếp tục tiến bước trên con đường dựng chủ nghĩa xã hội, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, sánh vai các cường quốc năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Tin liên quan